Håndbolden tilbage til København

VHC/Vidar og ”Håndbolden tilbage til København”

I starten af 2014 tog Dansk Hånbold Forbund fat på et udviklingsprojekt, som skulle bringe flere børn og unge tilbage i håndbolden. Igennem flere år er medlemstallet i håndboldklubberne faldet på landsplan, og særligt i København har der været et drastisk fald i U10 og U12 årgangene. Under OL i London bragte Morten Stig Christensen (generalsekretær i DHF) dette problem på banen i en kammeratlig samtale med Københavns overborgmester Frank Jensen. Det resulterede i Københavner projektet ”Håndbolden tilbage til København”, som blev et pilotprojekt for det landsdækkende projekt ”Knæk Kurven”.

Konkurrence og netværk

Det overordnede mål for ”Håndbolden tilbage til København” er at tiltrække og fastholde flere medlemmer i klubberne både på seniorsiden, men særligt for ungdomsafdelingerne. I projektet arbejdes der med den enkelte klubs udvikling ved at fokusere på problemområder, som er udpeget i samarbejde med bestyrelserne. Projektet arbejder også på et overordnet netværksbaseret plan, hvor klubberne kan udveksle erfaringer og gode ideer på tværs. Her bliver både trænere og frivillige budt inden fór for at styrke den københavnske håndbold. Den helt store udfordring har været, at få klubberne og forbundet til at lægge den interne konkurrencementalitet fra sig på det organisatoriske plan og udnytte hinandens ressourcer og gode eksempler.

Håndbolden tilbage til VHC/Vidar

I vores klub arbejder vi konkret med at styrke vores drengehold i ungdomsafdelingen. Vi har på nuværende tidspunkt halvanden U10/U12 trup, som træner og spiller kampe sammen. Bestyrelsen mener, at det har været afgørende for klubbens forsatte bestående og udvikling at styrke drengeholdene. Det har været afgørende, at de nye drengespillere er blev vel modtaget i klubben, derfor har vi også afsat ekstra trænerressourcer til holdene. Det kan forhåbentligvis styrke lysten og engagementet hos spillerne til at komme til træning og forblive i håndbold.

Udover satsningen på drengeholdene har bestyrelsen også struktureret vores arbejde på en ny måde, og de er ved at igangsætte nye former for kommunikation, som eksempelvis vores nye hjemmeside, Instagram og Facebook-side (Link). Dertil kommer at vi har fået flere aktive bestyrelsesmedlemmer og seniorspillere, der gerne vil løse opgaver i klubben.

I den nærmeste fremtid vil klubben også begynde at arbejde med at styrke rekrutteringen af frivillige. Dette kan eksempelvis være holdledere til vores ungdoms- og seniorhold, eller medlemmer af vores støtteforening VHC/Vidars Venner, der kan hjælpe med at få stablet arrangementer på benene til glæde for VHC/Vidars medlemmer. Vi tilbyder et kammeratligt klubmiljø, hvor der er plads til at føre ideer ud i verden på eget initiativ. Vi lægger vægt på, at håndbolden og fællesskabet er i centrum.

Hvis du har spørgsmål eller gode ideer, der kan støtte vores arbejde med Håndbolden tilbage til VHC/Vidar, skal du være velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@VHC-Vidar.dk eller Anna Katrine Sand på tlf. 24843136.

Du kan også læse mere om projektet her: http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2014/Januar/haandbolden_tilbage_til_koebenhavn

 

 

untitled